Tillfälligt problem/ Technical issues

April 15th, 2021

(senast uppdaterad 17.20)

Vi har tekniska problem just nu och www.lnu.se ligger tillfälligt nere.

Du som ska söka program eller kurser kan gå direkt in på www.antagning.se för att ansöka till höstens utbildningar.

Du kan också se vår inspirationssajt plugga.lnu.se https://plugga.lnu.se om du vill veta mer om hur det är att plugga vid Linnéuniversitetet.

Du som student kan nå dina kursrum på MyMoodle genom att gå till https://mymoodle.lnu.se och logga in där. Ditt schema kan du se via https://cloud.timeedit.net/lnu/web/

We have technical issues with www.lnu.se right now and the webpage is temporarily down.

Are you applying for programs or courses, please go directly to www.antagning.se to apply.

If you want to find out more about our programmes and courses please visit https://study.lnu.se/

You can reach your course rooms on MyMoodle by going to https://mymoodle.lnu.se and logging in there. You can view your schedule via https://cloud.timeedit.net/lnu/web/